Athlete Analyzer

Vi får i uppdrag att skapa en logotyp och en grafisk profil för Athelete Analyzer. Ett digitalt verktyg för judotränaren samt utövaren att analyzera sin träning och sina tävlingar. Vi skapar samtidigt en presentationsfilm med befintligt filmmaterial.

DATUM

Maj 16, 2016

 

KATEGORI

Film, Fotografering, Logotyper och profilering